Về chúng tôi

King Coffee được thành lập từ những ngày đầu với sứ mạng đưa cà phê từ Nông Trại đến Bàn cho tách cà phê sạch và đáng tin nhất. Chúng tôi luôn muốn hoàn thiện điều đó bằng tất cả niềm đam mê của mình.